پزشکی و سلامت در کاشمر

فروش دستگاه اسپکتروفتومتر | قیمت دستگاه اسپکتروفتو

اسپکتروفتومتر , دو پرتوئی UV/Vis مدل 4802 ساخت یونیکو امریکا اسپکتروفتومتر , UV/Vis مدل 2100 ساخت یونیکو امریکا اسپکتروفتومتر, UV/Vis مدل 2150 سا...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۱۷:۳۶ | ویتا طب کوشا

اسپکتروفتومتر UV-VIS میکرودراپ ساخت کمپانی BIO-DL

فروش اسپکتروفتومتر با بهترین قیمت یک اسپکتروفتومتر ایده آل برای اندازه گیری های مناسب غلظت نوکلئیک اسید و خلوص نمونه های نوکلئیک اسید بدون رقیق سازی همچن...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۱۷:۳۶ | ویتا طب کوشا